Eerste steen voor Chr. school Oudleusen

Dalfser Courant voorjaar 1970
Drie maanden geleden kwam de Chr. school te Oudleusen in het nieuws, landelijk nieuws. De oudercommissie wees de pers op de onhoudbare toestand van de oude school en stelde als ultimatum dat, indien niet voor 1 april het geld beschikbaar zou komen voor de bouw van een nieuwe school, de kinderen één dag per week thuis gehouden zouden worden. Sindsdien is er veel gebeurd. Er zijn veel contacten geweest tussen de gemeente en “Den Haag” en andere instanties en enige weken later werd het verblijdende nieuws daar: ‘het geld is afgekomen’. Direct daarop gaf het schoolbestuur opdracht aan de aannemer om met de bouw te beginnen. Er zijn sindsdien weer enige weken verstreken maar jl. woensdag was het dan zover dat de eerste stenen gelegd konden worden. Een bijzonder fijn moment voor Oudleusen en dan natuurlijk met name voor de kinderen die hierin straks (verwacht wordt september) onderwijs zullen ontvangen en voor de leerkrachten die voortaan in een goed schoolgebouw les mogen geven.
Er was een foto bij dit artikel geplaatst van de eerste steenlegging waarop ds. O. Cazemier, hoofd van het schoolbestuur, de heer J. Dijsselhof, voorzitter van de oudercommissie en de heer G. de Haan, hoofd der school te zien waren. Er werden in die tijd in de regio zes nieuwe scholen gebouwd door aannemersbedrijf Roelofs en Haase uit Rijssen die ook deze school gingen bouwen. Ze konden op die manier alle scholen min of meer tegelijk bouwen dat wil zeggen dat bepaalde werkzaamheden, zoals vloeren storten, achter elkaar aan gedaan konden worden.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen