Duurzaam Oudleusen

De term duurzaam klinkt iedereen bekend in de oren. Is Oudleusen ook duurzaam? Ik denk het wel want hier is saamhorigheid en een actief verenigingsleven. Valt dat ook onder duurzaam? Vast wel want zo is het in Oudleusen al heel lang en bij duurzaamheid gaat het om dingen die goed geworteld zijn in de samenleving en daarbij toekomstbestendig. In ieder geval iets dat haaks staat op een individualistische maatschappij. Niet ikke, ikke en de rest kan stikken. Dan loop je in een kleine kern gauw vast. Duurzaam is dus meer dan de verwarming een graadje lager en de fiets pakken in plaats van de auto, hoe belangrijk dat ook is. Duurzaam is breder en houdt ook in dat je niet kunt achteroverleunen en denken dat alles wel vanzelf gaat. Het vasthouden en liefst nog uitbreiden van de voorzieningen is nodig voor de toekomst en zeker voor een kleine kern. Met de open dag van de Wiekelaar zag je weer hoeveel er door de jaren heen bereikt is en hoeveel er  eigenlijk mogelijk is in ons  ontmoetingscentrum. Een heel geslaagde dag dankzij medewerking van veel vrijwilligers en natuurlijk een goede opkomst van de Oudleusenaren. Je zag het ook met de uitvoering van Oleu. Drie avonden een goed bezette  zaal met een enthousiast publiek. Maar je zag ook dat het publiek niet alleen uit ouderen bestond maar ook gezinnen met kinderen en de nodige pubers. Dat kwam ook doordat er weer een jonge speler meedeed. Die brengt vanzelf weer leeftijdgenoten mee als publiek. Maar dat niet alleen, ook het decor was helemaal door jongeren gemaakt. Dan heb je als vereniging toekomst want de jeugd doet mee. Wordt er wat georganiseerd dan blijft het belangrijk dat de bevolking actief meedoet want zonder publiek wordt het niks en heeft de vereniging ook geen inkomsten. Ook bij de bazaar waren weer veel vrijwilligers actief, waaronder ook jongeren en de kinderbazaar op zaterdagmiddag was weer een groot succes. Heel veel werk wordt er voor verzet maar het levert ook wat op. En daar gaat het met duurzaam ook om. Doe je samen met anderen iets voor de gemeenschap en bouw je wat op dan staat daar ook wat tegenover. Dan komt de overheid ook wel met geld over de brug.  Kom je met een goed plan dat in dienst staat van de gemeenschap  en dat toekomstgericht is dan kun je subsidie krijgen. Daarom is het goed dat duurzaam Oudleusen is opgericht. Nieuwe plannen verzinnen en uitwerken doe  je gemakkelijker met een groep dan alleen. Het is allemaal nog in de beginfase maar u zult er de komende tijd het nodige van horen. Wordt er een beroep op u gedaan dan is het te hopen dat we er als vanouds samen de schouders onder zetten en meedoen. Wordt vervolgd.

Willie van Oenen