Duofiets Oudleusen, ook beschikbaar in het weekend

Dankzij de firma Stolte was het mogelijk om de duofiets vanaf eind maart beschikbaar te stellen voor iedereen. Dit was een fijne oplossing, waarvoor onze dank.
Nu hebben wij Zalencentrum Mansier bereid gevonden om de duofiets te stallen. De duofiets staat nu aan de Parallelstraat 2, bij de ingang van zaal 2. Hierdoor is de duofiets 7 dagen per week te reserveren!! Mansier biedt de ruimte aan als een tijdelijke oplossing. De wens is en blijft dat de duofiets bij de Wiekelaar gestald gaat worden. Dit past ook bij de functie van de Wiekelaar.
Bij Mansier is een sleutelkastje opgehangen. Zodat de duofiets zonder tussenkomst van mensen opgehaald kan worden.
U reserveert de duofiets via de website: www.duofietsoudleusen.nl. Vervolgens ontvangt u een reserveringsbevestiging. Bij deze reserveringsbevestiging zit een handleiding ophalen en gebruik duofiets. Wij raden u aan deze goed door te lezen, hierin staat o.a. beschreven hoe u het sleutelkastje kunt openen. De code die u hiervoor nodig heeft staat in de reserveringsbevestiging.
De duofiets is door iedereen te reserveren, hiervoor vragen wij een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage gebruiken wij voor het onderhoud en het behoud van de duofiets. Deze bijdrage kan ingeleverd worden bij het terug brengen van de duofiets. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om de bijdrage via de bank over te maken.