Doppen sparen.

Geweldig nieuws van de bewoners van Hessenweg 80:
Beste doppenspaarders, ik heb weer nieuws gekregen over de gespaarde doppen van het afgelopen jaar. Wij, als kop van Overijssel, Groningen, Friesland en Drenthe, hebben het
prachtige bedrag van € 15.000 opgebracht.
Dat houdt in, 3 puppy’s die in hun eerste levensjaar gesocialiseerd worden en opgeleid.
Namens KNGF heel hartelijk bedankt.
En wij gaan weer verder als inzamelpunt. (kroonkrukken mag ook, maar apart in een zakje). Even een mededeling graag alleen
doppen, en harde deksels. Geen deksels van boter, saté saus,
smeerkaas, etc.
Bewoners van Hessenweg 80 Oudleusen