De schippers van Oldluusn.

Op zoaterdag werd de wedstrijd PSV-Feyenoord espeuld om de Johan Cruijff schaal .
Elk Joar ant begun van tseizoen wurd um die schaal espeuld deur de bekerwinnaar en
de landskampioen vant veurige joar opt hoogste nivo in Nederland.
Ik hebt noe over voetbal mar det begriept jullie denk ik weh.

Tis altied leuk um det gezamenlijk te kiekn en det sol dit joar bej het Feijnoord huus van Herwin
goan gebeurn. De wedstrijd begunt, biertje dr bej en alla PSV verluss deur pengelties.
Half tiene kieke wej um ons henn, wat noe?

Dik zeg, wej kunt wel ff noar camping Remmelts goan an de Vechtdiek net over ut spoar.
Doar is een feessie an de gang veur jong en old uut Dalfsen en omgeving.
Mar hoe komme wej doar dan? ik heb bier gehad en rie nie meer, zeg ik.
De rest denkt dr net zo over en doarumme zeg Dik “ik heb weh een boot in de Vecht liggn
bej Mooi Rivier Hotel. Doarmet vare wej dr zo henn”
Det lik mej niks, ik bun nie vant water, is mej te nat, zeg ik.
Mar ja, om noe al noar huus te goan lik mej ook niks, de vrouw is op vaakantie en dan zit
ik allenig thuus te koekeloeren. Dus toch , hup met de boot dan mar.

Deur het weiland noar de boot met veer man en Maik hangt de motor an de boot.
Dik is de kapitein en Herwin en Maik zit noast hum. Ik zitte veurin want dan kan ik tamee
het snelst dr uut. Giet mooi, det vaarn en umdet ut donker begunt te wurdn, gef Dik nog
een bettie gas dr bej. Mar doardeur, schud de motor en met een grote plons valt de hele motor
in het water en zakt onderin de Vecht .
Gelukkig zit dr een kettinkie an en kan Dik de motor weer noar boam trekkn.
Hej mak hum noa zelf mar vaste en ie snapt natuurlijk weh, det ding lup nooit weer.

Ik kiek op mien telefoontie noar google maps en ziede det wej ens bej kasteel Rechtern
ligt want ondertussn ist pikkedonker en ligge wej bej een rietwal, an de Zuudkante
van de Vecht. Tja wat noe? Deur de warmte en druugte bunt de sluuzn dichte en zit er
nauwelijks stroming in de Vechte. Overboard springn en noar de aandere kante zwemmn?
Volgens mej zit doar det strandtie van Hiawatha mar kan ok nog vulle wieder richting
Dalfsn wenne. Det risico nemme ik dus mar nie. Dik is ah druk ant belln en Herwin
probeert ok hulp te regeln. De muggn stekt mej ondertussn in de armn en kop woar aj
gek van wurd. Maik is ok druk ant zweijen met zien arms.

Ut sol toch nie zo wenne det wej hier ligt tot munnvrog tot ut licht begunt te wurdn.
Een bettie doelloos op de Vechte liggn te dobbern?
Zonder ettn, drinkn en gin luchie in de buurte te ziene.

Uuteindelijk hef Dik zien neffie an de telefoon en denne kump oons ophaaln met zien boot.
Disse Dickie hef allenig een bettie bier edrunkn en mut iemand anders vindn die vaarn wil.
Willem wil det wel en dus komt dr twee man met de boot oons ophaaln tamee.

Noa een dik half uur heure wej een boat ankommn. Tis echt pikkedonker en ie ziet dus
helemoale niks opt water. Een witte romp kump op oons af en joa heur een klein lichie
an board blik van Willem en Dickie te wenne.
Johoow wej bunt ered.
Zie slept oons onder de brugge deur en langs de Stoomfabriek. De mensn op de terrassen kiekt
wat doar noe weer middn in de nacht veur illegaals gebeurd. Herwin begunt det liedie van de
jongens van de Kameleon mar te zingn en wej doet met, enigszins cynisch.

Ongeveer twaalf uur komme wej dan eindelijk an bej de camping an de zuudelijke
Vechtdiek onder luid gejoel van alle gasten.

De naamn in dit stukkie bunt nie helemoale correct want wej schaamt oons een bettie.

Groetn Grunne Gait

Verzonden vanaf Samsung-tablet.