De Riete.

(gedicht gekregen van de Hist. ver. Nieuwleusen)
Vroeger liep de Riete door het Dalfserveld.
Deze laagte zorgde voor afwatering,
werd ons steeds verteld.
Vanaf Witharen ging zij op Oudleusen aan.
’s Winters schaatsen, zomers zwemmen,
wat hebben wij dat vaak gedaan.
Het wolgras en de zonnedauw,
kwamen hier veel voor.
En ’s avonds in de schemering,
vormden de kikkers saam een koor.
Maar in de crisisjaren,
toen er geen werk haast was,
kwamen de arbeiders met kruiwagen en bats.
En zo veranderde de riete in die jaren ras.
Maar nu ging men aan het klagen,
het water wil niet weg.
Met een grote graafmachine,
werd door het Dalfserveld,
een nieuwe sloot gelegd,
Helaas is er door dit alles
ook heel veel pech.
Want wolgras, zonnedauw en kikkers,
die zijn voorgoed weg.
H. Prins Praas
Dit zijn jeugdherinneringen van een vrouw die haar jeugd doorbracht in het gebied van de Stouwe. De naam Dalfserveld werd ook ten tijde van de ruilverkaveling gebruikt voor het gebied ten noorden van de Hessenweg maar dat klopt natuurlijk niet. Dalfsen hoorde bij de marke Roosengaarde en het veld van Dalfsen strekte zich ten westen de Veldweg naar het noorden uit. Zo staat het ook op de recente kaarten. Om welke sloot het gaat weet ik niet maar misschien weet iemand anders dat nog.
Willie van Oenen