De duofiets.

In vorige edities van de Vechtanjer is al aangekondigd dat Plaatselijk Belang zich wil inzetten voor de aanschaf van een duofiets voor Oudleusen. Tijdens de optocht van het Oranjefeest was Plaatselijk Belang aanwezig met een duofiets om de actie extra aandacht te geven. Tijdens de deelname bleek dat veel mensen dit een heel goed initiatief vinden. Meerdere mensen gaven aan te zijner tijd graag gebruik te willen maken van de duofiets. Ondertussen is Plaatselijk Belang druk bezig om gelden in te zamelen via allerlei fondsen. Op dit moment hebben wij iets meer dan € 4.000,00 binnen c.q. is definitief toegezegd. Omdat per 1 januari de BTW wordt verhoogd, willen wij graag de duofiets in 2018 aanschaffen. U kunt uw bijdrage nu al overboeken naar rekening NL62 RABO 0312 881 266 ten name van Plaatselijk Belang Oudleusen onder vermelding van duofiets. Bent u wel van plan om een bijdrage te doen, maar pas na aanschaf van de fiets, dan vernemen wij graag nu al vast van u wat voor bedrag u te zijner tijd wilt bijdragen ( per mail naar pboudleusen@hotmail.com) of telefonisch (Jan Scherpenkate 0529-471604). Uiteraard vragen wij u ook om in november op ons te stemmen tijdens de actie Rabobank Coöperatie Weken. Laten wij er met z’n allen een geslaagde actie van maken!