De Dalfser zomp even uit de Vecht en uit de vaart.

Door de Corona maatregelen en de verplicht aan te houden 1.5 meter afstand was het toch moeilijk tochten met mensen te gaan organiseren. Met bemanning konden we met maximaal 8 tot 9 mensen aan boord, dus zeg maar 4-5 mensen als gast naast de schippers en de verhalenverteller. Dus dit werd lastig en voorlopig zouden er alleen oefenvaarten door de schippers worden gehouden.

Maar er was nog een ander “klein probleempje”. Ook al tijdens de winteropslag bij Terra Nautic in Zwolle en later in de nieuwe aanleghaven in Dalfsen, bleken er 2 lekken te zijn in de bodem van de boot. Dat is natuurlijk niet prettig en er werd contact gezocht met de bouwers van de boot in Enter. Besloten werd om de boot toch maar uit het water te halen en te vervoeren naar Enter om daar, naast ook wat klein onderhoud, de lekken te (laten) bekijken en te repareren. En aldus geschiedde, dat de boot er vandaag uitging. Dat gebeurde met een lier op een speciale daarvoor gemaakte platte botenwagen.

Zorgvuldig werd de boot op de kar gelierd en ging het transport naar de Enterse Waarf.
Verwacht wordt dat de boot ca. 3 weken weg is maar uiterlijk 1 juli (is ons beloofd) weer terug in Dalfsen. Hopelijk zijn dan landelijk ook de Corona verplichtingen (weer) wat versoepeld zodat we het seizoen 2020 vanaf 4 juli toch voorzichtig kunnen starten.

Via de site www.vechtzompdalfsen.nl en ook deze link van Hiawatha-Actief: https://hiawatha-actief.nl/vechtzomp-dalfsen/ kunt u dan boeken voor een tochtje met de zomp. Het zal dan noch niet met maximaal 25 personen zijn, maar dit vindt u op de site van Hiawatha Actief.
Vermeldenswaard is ook, dat de Vechtzomp inmiddels zelfs op Wikipedia is te vinden.
Kijk maar eens op deze link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomp