Dank voor het medeleven tijdens mijn ziekte.

Tijdens mijn ziekte ervoer ik vele blijken van hartverwarmend medeleven in de vorm van bloemen, fruitmanden, worstmanden, bier, goede bezoeken en gesprekken.
Ik wist niet dat ik zoveel naasten heb. Ik kom liefde tekort om al die naasten lief te hebben als mijzelf.
Ik ben nu ontslagen door de medici; voel me weer helemaal de oude.
Vr gr Bertus Grotenhuis.