Dalfser Courant

Maart 1907
Heden morgen ontstond door onbekende oorzaak brand bij M. Bonte te Oudleusen. Het geheele huis brandde af. Slechts met moeite kon het vee worden gered. De in de nabijheid staande hooiberg bleef behouden. Niets was verzekerd.
juli 1907
Dinsdag is in de buurtschap Oudleusen een in de weide lopend paard door twee honden eerst moegejaagd en daarna afgemaakt. Het paard viel bij het springen over een rikking waarna de verscheurende dieren het aanvielen en dodelijke wonden aan hoofd en hals toebrachten. Eenige dagen te voren waren eenige pinken van landbouwer B. door dezelfde honden danig toegetakeld.
12 maart 1909
Met Nieuwjaar had te Oudleusen een vechtpartij plaats die nog betrekkelijk goed is afgelopen. De landbouwer D. werd met een mes een diepe wond aan den hals toegebracht. Bij de politie is aangifte gedaan. Geneeskundige hulp werd ingeroepen van dr. te Rae.
7 maart 1919
Vorige week brandde de boerderij van D.J.K. te Oudleusen geheel af. Daar de bewoners reeds te bed lagen werd de brand niet aanstonds ontdekt. Door de warmte wakker geworden overzag de zoon des huizes direct het gevaar. Met moeite kon hij zijn oude vader redden. De geheele inboedel, kleren enz. werden een prooi der vlammen, terwijl 1 koe en 2 pinken omkwamen. Het paard ontkwam nog aan het gevaar. Een blikken sigarenkistje waarin zich ongeveer f. 300,- aan papiergeld bevond werd later door den zoon teruggevonden. Het geld was in verkoolden toestand. De oorzaak van de brand is onbekend.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen