Dalfser Courant van oktober 1970

In de Dalfser Courant van oktober 1970 een artikel over het sluiten van de openbare lagere school in Oudleusen
Oudleusen heeft, voor zover bekend, al vanaf de 17e eeuw een school. Waar de eerste heeft gestaan is niet bekend maar in 1870 werd een nieuwe school gebouwd langs de Hessenweg. Ook daarvoor stond er al een school op die plek. In 1911 werd in Oudleusen een Christelijke school opgericht. Nu waren er dus twee scholen in ons dorp. Bij de opkomst van het bijzonder onderwijs in ons land, ook wel de schoolstrijd genoemd, kwam deze situatie in meer dorpen voor. Omdat de bevolking overwegend Protestants-Christelijk was ging al gauw een meerderheid van de kinderen naar de Christelijke school. Niet in alle plaatsen was dat zo. Er waren ook dorpen die het bij een openbare school hielden maar wel de goede band met de kerk bleven behouden. Het schooltje in de Vinkenbuurt was daar een goed voorbeeld van. Onderwijsvrijheid was en is een groot goed maar het heeft ook veel verdeeldheid gebracht. De al eeuwen bestaande school in Oudleusen werd na het ontstaan van de Christelijke school nu een openbare school genoemd. Het pand langs de Hessenweg werd rond 1968 afgebroken nadat er nog een tijdje een filiaal van Schuttersveld in had gezeten. In 1956 was een nieuwe openbare school gebouwd en dat is het pand waar nu onze supermarkt in is gevestigd. Maar in 1970 was het leerlingenaantal zover teruggelopen dat sluiting dreigde. Volgens de onderwijswet van 1929 diende de gemeente tot sluiting over te gaan als het leerlingenaantal onder de 30 kwam. Dit was al een tijdje aan de orde maar de gemeente zag het jarenlang nog even aan. In 1969 waren er nog 12 leerlingen afkomstig uit 6 gezinnen. Deze kinderen konden, indien de ouders dat wilden, naar een openbare school in Nieuwleusen. Gedeputeerde staten moest ook nog een beslissing nemen over sluiting van de school want men wilde toch de mogelijkheid voor openbaar onderwijs voor elk kind zo lang mogelijk openhouden. Voor zover bekend zijn de meeste kinderen, na sluiting van de school overgegaan naar de Christelijke school.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen