Dalfser Courant – school Oudleusen

Er was al wel een tekening van de nieuwe school klaar en bouwgrond was ook al gevonden naast de Wiekelaar maar de bouw bleef maar uit omdat de gelden nog niet rond waren. Personeel en oudercommissie wilden niet dat de kinderen op deze manier nog een winter in het ‘krot’ moesten doorbrengen. Als het voor eind maart niet rond was dan zouden de kinderen structureel één dag per veertien dagen thuisgehouden worden. Nog een ander probleem kwam aan de orde en dat was het verkeerslawaai. De school ligt immers vlak aan de Hessenweg de overlast door lawaai is groot, vooral nu de maximum snelheid van 70km was opgeheven. Ook moest 90 procent van de kinderen de drukke weg oversteken. Maar de hygiëne was toch wel het grootste probleem. “Bij veel boeren zitten de varkens nog beter dan hier de kinderen”, merkte één van de commissie leden op. En dat bleek wel uit het feit dat er zoveel ratten in en rond de school vrij spel hadden. Volgens hoofdonderwijzer De Haan krioelt het ervan en op het schoolplein dansen ze ’s morgens de polka. Uitwerpselen liggen in de klassen en bij een ‘razzia’ van vorig jaar werden er 13 gevangen. De oudercommissie zag geen andere oplossing dan tot actie over te gaan maar wel nadat allerlei onderwijsinstanties per brief daarvan op de hoogte waren gebracht.
Uiteindelijk kwam de ‘schoolstaking’ landelijk in het nieuws en ook op het journaal.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen