Dalfser Courant februari 1970 – de nieuwe Hessenweg

Probleem was dat velen die de Parallelweg te laat opmerkten genoodzaakt waren de volgende inrit op te zoeken. Er waren al tenminste vier auto’s in de sloot tussen Hessenweg en Parallelweg terechtgekomen. De heer Bos vertelde dat van zijn benzineomzet nog maar een kwart was overgebleven. Een vergoeding kreeg hij daarvoor niet. Plaatselijk belang had ook al een paar keer bij de gemeente en Rijkswaterstaat geklaagd. PB wilde niet alleen dat Hessenweg en Parallelweg volledig verlicht werden maar ook de aansluitpunten van andere wegen die op de Hessenweg uitkwamen. Duidelijke markering van de rijbanen was het meest urgent. Dat was bij kruispunt Driessen al wel gebeurt maar in Oudleusen niet.
In de Dalfser Courant van 22 oktober 1970 kwam het probleem met de nieuwe Hessenweg zonder verlichting weer aan de orde.
In de raadsvergadering informeerde D.J. Wennemars naar de plannen met de verlichting. Voorzitter burgemeester Volgers had slechte berichten. Er was voorlopig geen geld voor de verlichting langs Parallelstraat en Hessenweg. Meerdere raadsleden spraken hierover hun grote teleurstelling uit en hun vrees voor ernstige verkeersongelukken. Het college was ook niet gelukkig met de situatie en wilde het hogerop nog eens proberen. Raadslid Bekedam vond het een beroerde toestand en vond dat het toch mogelijk moest zijn een paar eenvoudige lichtpunten aan te brengen ter hoogte van de aansluitingen Hessenweg op de Parallelweg. Over de markering werd niet meer gesproken dus die was inmiddels waarschijnlijk al wel aangebracht.
Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen