Dalfser Courant april 1970

Oudleusen heeft weer een Oranjevereniging – Dalfser Courant april 1970.
Er was een bijeenkomst geweest waarop alle inwoners van Oudleusen waren uitgenodigd. Het ‘probleem ‘  Oranjefeest was al vaker besproken. Het was in die tijd gebruikelijk dat de schoolkinderen uit Oudleusen voor de kinderfeesten naar Dalfsen gingen. Dat wilde men toch liever in Oudleusen vieren. Men vond de viering in Dalfsen te massaal en de afstand voor elk kind te ver. Vooral de oudercommissie van de school had moeite met de jaarlijkse reis naar Dalfsen met alle kinderen. Er werd die avond een nieuwe oranjecommissie gekozen. De oude commissie was wegens ziekte en werkzaamheden niet aanwezig maar stond wel achter de beslissing om een nieuwe commissie te kiezen en het kinderfeest in Oudleusen te houden. Gekozen werden: W. Wildvank,  J. van Zagten, M. Dunnewind, K. Mansier. Mej. J. Schutte, J. van der Vegt  Azn. Plan was dat het kinderfeest plus optocht door de oudercommissie van de beide scholen plus kleuterschool georganiseerd zou worden. Het kinderfeest was bedoeld voor alle kinderen van Oudleusen. ’s Avonds zou  De Lofstem optreden en een opvoering van het toneelstuk: De Wilde Vaart door Oleu.
Historische werkgroep  Oudleusen – Willie van Oenen