Dalfser Courant

18-11-1927

(De agenten Joor en de Lange moesten alweer ingrijpen in Oudleusen)
J.l. Woensdagavond waren de gebrs. M. wonende te Oudleusen met nog eenige jongens op straat nabij den Dommelerdijk. Om ongeveer 9 ½ uur kwam Hendrikje S. uit de kerk en reed den Dommelerdijk op in de richting van haar woning. J.M. volgde haar en reed met haar mee, niet wetende dat er nog meer minnaars waren, want op een gegeven moment werd hij van zijn rijwiel getrokken door J.S. en daarna hem eenige vuistslagen toegebracht. Even later kwam ook S. zijn broer M. erbij die M. in de sloot schopte, doch toen deze ruzie na enige ogenblikken geëindigd was raakten ze nogmaals slaags nabij de woning van Jonkers, ook toen was de broer van J., M. erbij gekomen en werd er weer lustig op los geslagen waarbij M.S. met een mes J.M. eenige sneden toebracht waardoor deze buiten gevecht was gesteld. De verwondingen waren zo erg aangekomen dat Dr. te Rae diezelfde nacht nog werd gewaarschuwd, die hem voorlopig verbond. De verdachte M.S. werd nog diezelfden nacht door den rijksveldwachter Joor en den gemeenteveldwachter, De Lange gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld. Van een en ander is proces-verbaal opgemaakt.
3-8-1928
Zondagmorgen ongeveer half twaalf ontlastte zich booven onze gemeente een kort onweder gepaard gaande met hagelslag. Vooral boven Oudleusen vielen verbazend groote hagelsteenen. Bij den landbouwer R. Bonte Dzn. aldaar sloeg de bliksem in het achterhuis dat hier en daar werd beschadigd, terwijl een varken en een geit werden gedood. De vrouw van B. die zich in dat gedeelte van het huis bevond, werd bewusteloos. Direct werd geneeskundige hulp ingeroepen van Dr. te Rae, die gelukkig kon constateeren dat de getroffene er, behoudens enkele schroeiwonden, goed was afgekomen.
30-11-1929
Zaterdagmorgen is in de woning van den land bouwer Z. te Oudleusen de bliksem in den schoorsteen geslagen en na door het woonvertrek te zijn gegaan een uitweg vond door een gat in den muur te slaan. Er ontstond gelukkig geen brand en niemand werd getroffen, zelfs een kind dat midden in ’t woonvertrek in een wagen lag te slapen, bleef ongedeerd.
Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen