Dalfser Courant

Juni 1928 (deel 2)
(In juni 1928 was het weer mis bij de fam. van de Beek. Een boete die ze hadden gekregen voor hun agressieve optreden in 1925 hadden ze niet betaald).
Donderdagmorgen zouden de rijksveldwachter Joor en de gemeenteveldwachter de Lange voldoen aan hun opdracht G.v.d. Beek te Oudleusen te arresteren, daar deze een boete niet had betaald. Dat ging echter niet zo gemakkelijk, daar een broer van de arrestant H.J. van de B., zich ook met het geval bemoeide en den rijksveldwachter een slag met een paal gaf, waardoor deze tegen de grond kwam. Daarna moest de gemeenteveldwachter het ontgelden. Ook deze kreeg een klap met een paal waardoor ook hij kwam te vallen. Onder de bedreiging hem dood te slaan, maakte de aanvaller zich gereed de Lange met een paal op het hoofd te slaan, doch Joor was weer opgestaan en het dreigend gevaar voor zijn collega ziende trok hij zijn revolver en schoot H.J. van de B. in zijn buik. Nu zou men de arrestant meenemen, doch deze verzette zich zo heftig en wilde perse niet loopen. Onderweg naar het dorp kwam een vrachtauto hen achterop. Met moeite werd de arrestant opgeladen en voort ging het nu naar het gemeentehuis, waar de arrestant die er na alle medegemaakte wederwaardigheden allesbehalve netjes uitzag, weer met veel moeite werd uitgeladen. Na voorgeleid zijn voor de burgemeester werd de arrestant per auto aan het Parket te Zwolle afgeleverd. In- en uitladen gaven weer hetzelfde onverkwikkelijke toneel te zien. Ook de kleeren van de politie waren nogal gehavend. Direct toen het geval in het dorp bekend werd, gingen de Burgemeester en dr. te Rae naar Oudleusen. De gewonde was naar huis gekrabbeld en wenschte niemand toe te laten. Een familielid te Ommen was inmiddels gewaarschuwd, die ervoor zorgde dat de gewonde per ziekenauto naar het ziekenhuis in Zwolle werd vervoerd.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen