Dalfser Courant 1893

Door de aanhoudende droogte is het water in de rivier de Vecht zo laag dat de schippers niet kunnen varen en zal het vee in de weiden gebrek aan gras krijgen.
(De Vecht was nog niet gekanaliseerd en er waren nog geen stuwen. Al jaren werden er plannen gemaakt voor aanpassingen. In juni 1896 werd het in de tweede kamer besproken. Een wetsontwerp tot verbetering van de Overijsselsche Vecht.)
De Berkel, de Schipbeek en de Regge kwamen aan de beurt maar de Vecht het eerst. Zoals thans de toestand der rivier is worden niet alleen bij wintervloed maar zelfs in de zomer de landen in het stroomdal overstroomd. Daar hadden ze het meeste last van in het bovendeel van de rivier want in het gedeelte vanaf Dalfsen was de rivier al bedijkt. De Vecht moest ook het water van de Regge en Dinkel afvoeren en water uit Drenthe via Gramsbergen. Er was in Duitsland en Oost-Nederland al veel veen ontgonnen. De veengebieden hielden altijd veel water vast maar dat was na de vervening verleden tijd en de toestand was onhoudbaar geworden. Ook het Coevorder kanaal moest verbeterd worden. Het waren grote plannen waar jaren over gesteggeld is en vooral over: wie zal dat betalen? In het Pruisische deel van de Vecht (Duitsland) had men al allerlei verbeteringen gedaan en kanalen aangelegd waardoor water vandaar sneller naar het Nederlandse deel werd afgevoerd. Dat maakte de problemen nog groter. Verlaging van de waterstand moest worden verkregen door het afsnijden van 69 bochten en krommingen tussen de Duitse grens en Dalfsen en voorts voor verdieping en verruiming waar nodig van de blijvende riviervakken. Van de ontworpen afsnijdingen liggen er 24 tussen de grens en Hardenberg, 34 tussen Hardenberg en Ommen en 11 tussen Ommen en Dalfsen. Zo zou de rivier een derde korter worden en het water sneller afvoeren.
(Iets wat ons later weer lelijk zou opbreken. De kanalisatie van de Vecht kwam er uiteindelijk rond 1900)

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen