Opgravingen (1)

De Historische Werkgroep Oudleusen probeert alle archeologische opgravingen die ooit in Oudleusen zijn gedaan in kaart te brengen en hier te vermelden. Opgravingen in Om de Landskroon. Uit een artikel van R. van Beek – Verslagen en mededelingen Overijsselsche recht en geschiedenis 87e stuk 1972. Het winnen van zand voor wegenaanleg etc. leidt onherroepelijk tot […]

Opgravingen (2)

Gezamenlijk zullen de eerste bewoners het bos op de hoge gronden te lijf zijn gegaan om er hun akkers te kunnen aanleggen. Door bemesting van de akkers met heideplaggen gemengd met schapenmest ontstonden na 900 de essen. De oudste oorkonde waarin de buurtschappen Leusen en Welsum worden genoemd is van het jaar 1315. Het is […]