Resultaat van het project: “Naam op de gevel” DNA van Oudleusen.

Resultaat van het project: “Naam op de gevel” DNA van Oudleusen”. Fam. Borst, Schoolweg 15 koos de naam “ ’t Heideveld”. Tot de tijd van de ruilverkaveling, rond 1960 was er nog veel heide in het gebied ten oosten van Oudleusen. Door ontginningen werd het landbouwgrond en werden er nieuwe boerderijen gebouwd. De heide verdween […]

Een soort Zaandstege.

Al geruime tijd verdiep ik me wat in de relatie van de Vecht met de aanliggende buurtschappen, dorpen en steden. Directe aanleiding is onze eigen Holleweg, ik spreek liever van Zaandstege. Diep kronkelt die steeg door de es. Bij hoogwater op de Vecht gooiden de boeren de steeg dicht. Het is eigenlijk een eeuwenoud overlooppunt. […]

“Een ei hoort erbij”.

Een ei is een van de meest complete eiwitbron die we kunnen eten. Dit betekent dat je door het eten van een ei in een keer alle aminozuren (bouwstenen van de eiwitten) binnenkrijgt die we dagelijks nodig hebben. Eiwitten zijn erg belangrijk voor ons lichaam. Het wordt gebruikt voor opbouw en onderhoud van onze spieren […]

Vakantiestress

Het is de laatste week voor de ‘grote vakantie’ van de basisschool. De laatste loodjes wegen meestal al niet meer zo zwaar, met de laatste rapporten en toetsweken veilig achter de kiezen. De groep brugklassers-in-spé neemt als slungelige prépubers feestelijk afscheid van een periode, waar ze ooit als schattige minikleuters aan begonnen. Voor henzelf een […]

Proef Dalfsen

Op 14 september legt Proef Dalfsen de nadruk op Ankum en Oudleusen. Een fietsroute leidt die dag langs tal van bedrijven en activiteiten. Plaatselijk Belang Oudleusen is nauw betrokken bij de organisatie en heeft ook ons gevraagd om opgenomen te worden in de route. Dit met de nadruk op duurzaam ondernemen en bijbehorende energieopwekking. We […]

Ruilverkaveling (voorgeschiedenis)

November 1949 Nu roept de gemeente Dalfsen de boeren bij elkaar. BELANGRIJK Vergadering Ruilverkaveling Zoals allicht U bekend wordt thans overgegaan tot de voorbereidende maatregelen betreffende de ruilverkaveling van gronden gelegen in Nieuwleusen, Ommen en in een gedeelte van Welsum en Oudleusen in de gemeente Dalfsen. Nu wordt de vraag gesteld of het ook gewenst […]

Duurzaam Oudleusen.

Als ik vroeger een vervelend klusje had, zoals het maken van huiswerk, zocht ik altijd naar smoesjes om het uit te stellen. Ik was eigenlijk best goed in het verzinnen van uitvluchten. Met “het is niet nodig, ik haal het zo ook wel” kwam ik niet weg bij mijn moeder, die ook de andere goede […]

Ruilverkaveling (voorgeschiedenis)

De ruilverkaveling ging echter in het begin niet zo vlot van start. Al in 1949 werden de meningen gepeild zoals in volgende krantenberichten te lezen valt. Toen waren de grondeigenaren er echter nog niet klaar voor. In 1949 werden via de Dalfser Courant vergaderingen aangekondigd waarvoor de bewoners werden opgeroepen. Vergadering inzake ruilverkaveling. Zij die […]

De Riete.

(gedicht gekregen van de Hist. ver. Nieuwleusen) Vroeger liep de Riete door het Dalfserveld. Deze laagte zorgde voor afwatering, werd ons steeds verteld. Vanaf Witharen ging zij op Oudleusen aan. ’s Winters schaatsen, zomers zwemmen, wat hebben wij dat vaak gedaan. Het wolgras en de zonnedauw, kwamen hier veel voor. En ’s avonds in de […]

Stilte

Wikipedia over stilte: ‘ Stilte is de ervaring van geen enkel geluid of de ervaring van zo weinig geluid dat het als volledig natuurlijk en rustgevend wordt beschouwd. Stilte kan echter ook als beklemmend of bedreigend worden ervaren.’ ‘ Met stilte kan respect tot uiting worden gebracht. Het kan ook dienen als een moment van […]

Voeden of vullen

Als we een beetje grip op onze voeding proberen te krijgen, kijken we vaak naar de hoeveelheid calorieën als indicatie of we te veel eten of te weinig. Een calorie zegt iets over de hoeveelheid energie die een product ons geeft. Het is zeker een nuttige graadmeter, maar naar mijn idee niet waar je alleen […]

Grasmat

Klimaatontkenners hebben het maar lastig de laatste tijd. Al jaren wisselen de hitterecords zich in rap tempo af, en in dit voorjaar wordt de Grote Droogte van 2018 gewoon voortgezet. Zelfs de paasbult mocht niet aan, vanwege brandgevaar in de omliggende bospercelen. De autoriteiten hadden natuurlijk Oud en Nieuw op Scheveningen in gedachten toen ze […]

Voorjaarsgroen.

De natuur staat op springen; de planten beginnen te ontluiken, de dagen worden langer, warmer en lichter en nieuw leven wordt geboren. De zon stimuleert de levenskrachten; alles gaat groeien en bloeien. De natuur nodigt ons uit in beweging te komen en naar buiten te treden. Tijdens de wintermaanden bood de natuur ons rijke verwarmende […]

Column

Het is mei 2015 als ik voor het eerst kennis maak met de lelijke trekjes van mijn buurvrouw. Ze vulde de potten met voorjaarsbloeiers en ik maakte even een praatje met haar. Zoals altijd, eerst over het weer en vervolgens over het laatste nieuws in Oudleusen. Opeens kreeg ons een gesprek een vervelende wending. Opgewonden […]

Gelukkig?

De week van de provinciale verkiezingen was een heftige week. Daardoor is een mooi nieuwsbericht uit diezelfde periode wat ondergesneeuwd. Het gaat om het World Happiness Report van de Verenigde Naties. Als het gaat om de gelukkigste landen ter wereld staat Nederland nu op de vijfde plaats. Zelfs één plaats gestegen en Zwitserland voorbij! Gebak […]

Ruilverkaveling (6)

Sept. 1962. Nieuw tracé Hessenweg aan de orde. Verzoek aan n.v. Waterleidingmaatschappij om in de ruilverkaveling gelegen percelen in het kader van superonrendabele gebieden aan te sluiten en zonder extra lasten. Moeten toch f.50,- per ha. betalen. In 1963 bleek dat de ruilverkaveling langer zou duren. Er moesten meer boerderijen verplaatst worden. Opkopen was niet […]

Het varken uitlaten.

Het is al zeer lang geleden dat mijn vader en ik eens uit kuieren gingen met een varken. Nee, we gingen niet naar de overbuurman, Jan Hulst de beerhouder. We gingen de Blikkertsteeg uit, de Hessenweg over, de Witvossteegsteeg door richting ’t Vlier. Meteen na de kruising Schoolweg sloegen we linksaf, een dam op, het […]

N340.

Laatst stond er een column in De Vechtanjer met de titel “De schop in de grond na een zorgvuldige voorbereiding” Het ging hierbij dan over de nieuwe plannen rond de N340. Ondanks deze voorbereiding want laten we eerlijk zijn er is inmiddels genoeg over gepraat, gaat zich alsnog een ramp voltrekken voor Oudleusen en omstreken. […]

STIENNIETGOED

Meert is de dialectmoand en now as het Nedersaksisch een officiéle taal is mut natuurlijk alles in’t plat, det mag van meij het hele joar wel, want ik kan het hädstikke goed proaten, mar duvels slecht lèèzn en schriem. Mien va en moe hebt altied ezegd det ik goed mosse leern, det kump oe altied […]

Ruilverkaveling (5)

Jan. 1960 Financieel overzicht. Ontgonnen 90 ha. heide, breken oerlagen 100 ha. 160 km. nieuwe kavelsloten, drinkwaterleidingen. 6 nieuwe boerderijen á f. 70.000,- per stuk. ( Op 100 hectare grond was het dus nodig om de oerlaag te breken. Dit om te zorgen voor een beter ontwatering. Het laat zien hoeveel oer er hier in […]

Voorjaar

Deze Vechtanjer verschijnt in de voorjaarsvakantie. Half februari, de paaseitjes liggen weer in de schappen en de dagen worden alweer merkbaar langer. Maar ik was gevoelsmatig nog niet helemaal klaar met de winter, eerlijk gezegd. Niet dat we helemaal verstoken zijn gebleven van winterpret, maar met een paar dagen sneeuw en een weekje vorst hier […]

Winter

Ik word wakker als ik haar voeten ‘s ochtends op de trap hoor. Ha, daar komt ze eindelijk! Ik loop door de keuken naar de deur die zij straks opendoet. Ik kan niet wachten en ga al vast voor de deur zitten. Hoopvol kijk ik naar de deur en als ie dan eindelijk open gaat, […]

Ruilverkaveling (4/7)

1957. Er is sprake van een mogelijkheid om te solliciteren op een boerderijplaats in de NO polder. Voor bouw nieuwe boerderij Scherpenkate (Peezeweg) stelt v.d Stadt 30 ha. grond beschikbaar. De wegen worden verbreedt. Wagenaar doet zijn bedrijfje over aan de plaatselijke commissie. Voor woning Mijnheer is f. 17.000,- beschikbaar. Daar gaat subsidie en krotopruiming […]

Dag Willem.

Wim Mulder, geboren en getogen Oudleusenaar, is dinsdag 15 januari overleden. Hij werd geboren in 1948 aan de Hessenweg als zoon van de plaatselijke kruidenier. Als kind mocht hij zijn moeder helpen in de winkel. Het oorspronkelijke gebouw waarin de winkel gevestigd was, werd in 1979 afgebroken. Wim bouwde een nieuwe woning op dezelfde plek […]

Ruilverkaveling (3/7)

Febr. 1956. Bochten verleggen in de Dommelerdijk. Scherpe bochten weg en verharden met beton. De weg langs Fokkert kan niet gemist worden voor het melkvervoer. De leden pleiten voor het in stand houden van deze weg. Voorstel om de Kampenwegen te verleggen. 1957. De boerderij van Scherpenkate ( stond op de hoek van de Hessenweg […]

Het gemiddelde welbevinden.

Mij werd gevraagd om een interview af te nemen bij Gep Ension en zijn levensgezellin Ger Anium. Beiden abonnee op een landelijke krant. De aanleiding was een artikel dat ging over het gemiddelde levensgeluk bij gepensioneerden en achter de geraniumzitters. Hierbij een verslag van het interview. Onlangs stond in uw dagblad een artikel over het […]

Moe.

Ik krijg wel eens de vraag: hoe is het met Goos Wilm? Dan zeg ik: eten en drinken gaan heel goed, maar moe, moe. Nee, niet lichamelijk hoor, maar in mijn hoofd is het een grote warboel, ik krijg het niet meer op de rol. Ooit was er een schoolmeester die schudde aan mijn hoofd […]