Boerderijnamen.

De informatieavond over de boerderijnamen van 27 februari in de Wiekelaar was goed bezocht. Er was veel vraag naar informatie over de geschiedenis van de boerderijen en de omgeving. Er waren oude kaarten te zien met zo’n 140 oude veldnamen. Veel mensen wilden graag eerst meer informatie over hun erf en dat kon hun worden […]

Het varken uitlaten.

Het is al zeer lang geleden dat mijn vader en ik eens uit kuieren gingen met een varken. Nee, we gingen niet naar de overbuurman, Jan Hulst de beerhouder. We gingen de Blikkertsteeg uit, de Hessenweg over, de Witvossteegsteeg door richting ’t Vlier. Meteen na de kruising Schoolweg sloegen we linksaf, een dam op, het […]

E-TEAM O.S. CAZEMIER

E-tip van de week: “Doe je eten in een bakje, en bespaar een plastic zakje.”

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Coöperatie Weken zijn nog maar net geweest of de Rabobank Clubkas Campagne is alweer begonnen. Wij hebben uw stem dus weer nodig ! Er zijn namelijk weer heel wat verenigingen uit Oudleusen die deelnemen aan deze actie. BEST, IJsclub De Poel, CVO Aktief, d’Ouleu Boules, Ouvol, de werkgroep Oudleusen van de Historische Kring […]

Uitnodiging presentatie duofiets.

Zoals u weet is Plaatselijk Belang Oudleusen vorig jaar een actie gestart voor de aanschaf van een duofiets. Door de financiële bijdragen van vele sponsoren (particulieren, stichtingen, bedrijven) is deze actie een succes geworden. De aanschaf is een feit. Momenteel zijn wij nog bezig met het zoeken van een goed onderkomen voor de duofiets. Gezien […]

Paasvuur Oudleusen.

Op tweede paasdag gaat in Oudleusen de traditionele paasbult weer in vlammen op. De bult wordt om± 20.00 uur aangestoken. De organisatie is in handen van Plaatselijk Belang Oudleusen. Dankzij de medewerking van de familie van Gelder welke al jaren de locatie aan de Leusener ES belangen loos beschikbaar stellen kan het feest altijd doorgaan […]

Kennismaken met de nieuwe burgemeester.

Op 19 maart houdt Plaatselijk Belang Oudleusen haar jaarlijkse ledenvergadering. Het eerste deel van de avond is specifiek gericht op de ledenvergadering. Het tweede deel van de avond wordt gevuld door de gemeente met haar gemeentelijke (wijk-) informatie avond. U komt toch ook? Kunt u meteen kennismaken met onze burgemeester Erica van Lente. Aanvang 20.00 […]

Van niet pluis, naar veilig thuis.

UITNODIGING Bijeenkomst ‘van niet pluis naar veilig thuis’ ABSD Algemene Bond Senioren Dalfsen organiseert met onderstaande partners een informatieve middag d.m.v. toneelsketchjes met het thema ‘VAN NIET PLUIS NAAR VEILIG THUIS’ Op woensdagmiddag 20 maart 2019 in de Overkant aan het Kerkplein in Dalfsen. Het begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.  

C.V.O. Aktief

Jaarvergadering C.V.O. Aktief. Op woensdag 13 maart houdt C.V.O. Aktief haar jaarvergadering bij Janna Scherpenkate, aanvang 16.00 uur. Na de vergadering wordt de middag voortgezet met een etentje. Opgeven bij de contactdames. M. van Leussen-Goos.

N340.

Laatst stond er een column in De Vechtanjer met de titel “De schop in de grond na een zorgvuldige voorbereiding” Het ging hierbij dan over de nieuwe plannen rond de N340. Ondanks deze voorbereiding want laten we eerlijk zijn er is inmiddels genoeg over gepraat, gaat zich alsnog een ramp voltrekken voor Oudleusen en omstreken. […]

E-team O.S. Cazemierschool

E-tip van de week: “Wees zuinig met je waterstraal, douche vijf minuten maximaal”

Glossy en Symposium Saam Welzijn

Binnenkort krijgen alle 70-plussers in de gemeente Dalfsen, dus ook in Oudleusen, een glossy overhandigd van Saam Welzijn Dalfsen. In dit blad staan verhalen van Dalfsenaren en hun activiteiten, levenswijze, geschiedenis, etc. We leven langer, we willen en worden geacht zo lang mogelijk in onze eigen woning te blijven wonen, we zijn veelal tot op […]

Bingo Plaatselijk Belang.

Het is weer zover. De jaarlijkse bingo van Plaatselijk Belang Oudleusen wordt weer georganiseerd. Deze vindt plaats op 8 maart a.s. Iedereen, lid of geen lid is van harte welkom in de wiekelaar om 20:00 Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Komt allen.

Wilt u onze nieuwe secretaris worden?

Binnen het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen ontstaat een vacature van secretaris. Het huidige bestuur heeft hiervoor al heel veel personen benaderd. Helaas tot op heden zonder enig resultaat. Er zijn vast mensen die bereid zijn om deze vrijwilligersfunctie op zich te nemen. Wij kennen niet ieders kwaliteiten en kennen ook niet iedereen persoonlijk. Vandaar […]

Meesters en gezellen in een Fins jasje gestoken!

Op zondagmiddag 10 maart 2019 komen de Meesters en Gezellen opnieuw voor een a capella uitvoering naar De Grote Kerk te Dalfsen. Onder leiding van Nils Schweckendiek, chef-dirigent van het Finse ‘Helsinki Kamerkoor’ zijn de 20 gezellen en de 4 Finse meesters – zangers bij het Helsinki Kamerkoor – van 6-14 maart 2019 in diverse […]

STIENNIETGOED

Meert is de dialectmoand en now as het Nedersaksisch een officiéle taal is mut natuurlijk alles in’t plat, det mag van meij het hele joar wel, want ik kan het hädstikke goed proaten, mar duvels slecht lèèzn en schriem. Mien va en moe hebt altied ezegd det ik goed mosse leern, det kump oe altied […]

Lekker “Plat proat’n” in de bibliotheek.

Een avondje lekker “Plat proat’n” in de bibliotheek. De bibliotheek Oudleusen organiseert samen met ontmoetingscentrum De Wiekelaar een gezellige dialectavond op dinsdagavond 12 maart. Wim Goos schreef hiervoor het verhaal en leest het in het dialect voor. Willy van Oenen praat, uiteraard ook in het dialect, de avond aan elkaar. Het wordt een gezellige bijeenkomst […]

E-TEAM O.S. CAZEMIER         E-Tip van de week:     “Een stukje van niets, pak de fiets.”

https://www.vechtanjer.nl/921-2/

Oranjevereniging

Op maandag 4 maart vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Wij zouden graag van jullie horen waar wij dingen kunnen veranderen of meer aandacht aan zouden moeten besteden of waar wij vooral mee door moeten gaan! Wij nodigen onze leden daarom graag uit hierbij aanwezig te zijn. De vergadering start om 20.00 uur in de Wiekelaar. […]

CVO-Aktief bedankt haar sponsoren!

Wij kunnen terugkijken op een prachtige feestavond tgv ons 60-jarig bestaan. De Wiekelaar was met 220 personen helemaal uitverkocht. Het optreden van Twee Recht Twee Averecht was geweldig. De verloting na afloop was een groot succes, mede te danken aan onze sponsoren: Dolfsma dakbedekking, D&W transport, Timmerbedrijf Stokvis, Koeriersbedrijf Van Oenen, Bouwbedrijf Benno Ekkelenkamp, Rita […]

Ruilverkaveling (5)

Jan. 1960 Financieel overzicht. Ontgonnen 90 ha. heide, breken oerlagen 100 ha. 160 km. nieuwe kavelsloten, drinkwaterleidingen. 6 nieuwe boerderijen á f. 70.000,- per stuk. ( Op 100 hectare grond was het dus nodig om de oerlaag te breken. Dit om te zorgen voor een beter ontwatering. Het laat zien hoeveel oer er hier in […]

Deelzondag: samen delen, ja graag!

SAMEN DELEN, JA GRAAG! DEELZONDAG zondag 3 maart Kerk Oudleusen/Dalfsen Zondag 3 maart a.s. houdt de Diaconie een inzameling van houdbare producten vóór de ochtenddienst in de hal van de kerk in Oudleusen en in de Grote Kerk Dalfsen. Het gaat om houdbare levensmiddelen (let u op de houdbaarheidsdatum?) Wij zoeken vooral deze producten: 1: […]

E-team Cazemierschool

E-tip van de week: NIET GEBRUIKT, STEKKER ERUIT!

Pinapparaat en nieuwe buurtbuskaartjes

Vanaf 17 februari 2019 kan er ook in de buurtbus NIET meer met contant geld worden betaald. De passagiers kunnen na 17 februari alleen nog ‘betalen’ met de ov-chipkaart of pinnen met de pinpas. Contant geld is een wettig betaalmiddel, maar door de overheid, de vakbonden en het bedrijfsleven is afgesproken dat in verband met […]

Feestelijke dienst

Op zondag 24 februari is er een speciale dienst om 10.00 uur in de kerk van Oudleusen. Het Regiokoor – met zangers uit Oudleusen en de hele regio – komt optreden en ds. Hans Schipper leidt de dienst. Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar in ontmoetingscentrum De Wiekelaar. Iedereen is van harte […]

Inloopbijeenkomst plannen N340 Provincie

Omdat er nieuwe plannen zijn gepresenteerd door de provincie over de Hessenweg is er elke eerste donderdagmorgen van de maand een inloopbijeenkomst in de Wiekelaar. Dat is de eerstvolgende keer dus 7 maart van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 28 januari tot en met 1 februari vond in Oudleusen de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 294,45 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage […]