Stimulans aanpak asbestdaken.

Stimulans aanpak asbestdaken bij maneges, clubgebouwen en sportaccommodaties 100 asbestscans beschikbaar voor gebouwen waar veel jongeren of kinderen komen De provincie Overijssel wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen. Om eigenaren van deze gebouwen te […]

Proef Dalfsen

Op 14 september legt Proef Dalfsen de nadruk op Ankum en Oudleusen. Een fietsroute leidt die dag langs tal van bedrijven en activiteiten. Plaatselijk Belang Oudleusen is nauw betrokken bij de organisatie en heeft ook ons gevraagd om opgenomen te worden in de route. Dit met de nadruk op duurzaam ondernemen en bijbehorende energieopwekking. We […]

Ruilverkaveling (voorgeschiedenis)

November 1949 Nu roept de gemeente Dalfsen de boeren bij elkaar. BELANGRIJK Vergadering Ruilverkaveling Zoals allicht U bekend wordt thans overgegaan tot de voorbereidende maatregelen betreffende de ruilverkaveling van gronden gelegen in Nieuwleusen, Ommen en in een gedeelte van Welsum en Oudleusen in de gemeente Dalfsen. Nu wordt de vraag gesteld of het ook gewenst […]

Juf Aly en juf Gerrie met pensioen!

Na jaren van grote betrokkenheid, enthousiasme, inzet, aandacht voor kinderen en een warm hart voor Jenaplanonderwijs gaan Aly van der Hoek en Gerrie Jouwsma met welverdiend pensioen! U bent van harte uitgenodigd voor de receptie op dinsdag 9 juli 2019, van 14.45 – 16.30 uur, in de aula van de Cazemierschool.

Music Ardore

Op zondag 23 juni is er een speciale dienst om 9.30 uur in de kerk van Oudleusen. Koperensemble Music Ardore uit Nieuwleusen komt optreden en ds. P.J.M.A. van Ool uit Tynaarlo leidt de dienst. Iedereen is van harte welkom. Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar in ontmoetingscentrum De Wiekelaar.  

Opbrengst paasvuur

Het paasvuur dat Plaatselijk Belang Oudleusen elk jaar weer organiseert heeft €269,48 opgebracht. Dit bedrag is tot stand gekomen door de vrijwillige bijdragen tijdens de openings uren en giften tijdens het paasvuur. Alle gevers hartelijk dank. Dit jaar wordt de opbrengst toegevoegd aan de te bouwen stallings ruimte voor de Duo Fiets.

Nieuwe programmeur Wiekelaar.

  Per 1 maart 2019 heeft de Wiekelaar een nieuwe programmeur in dienst. Wij hebben Corrie Dunnewind bereid gevonden om deze rol voor een aantal uren per week in te vullen. Corrie is de opvolger van Marlies Overmars die halverwege 2018 door ziekte helaas is uitgevallen. Corrie zal in de rol van programmeur zich bezighouden […]

Wiekelaar zoekt een penningmeester.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Wiekelaar is op zoek naar een penningmeester. Onze huidige penningmeester, Anton van Lenthe, heeft na 8 jaren aangegeven deze functie neer te willen leggen. Wij zoeken een penningmeester die zich thuis voelt in de financiële administratie, in staat is om deze dagelijkse financiële administratie van de Wiekelaar te beheren […]

Duurzaam Oudleusen.

Als ik vroeger een vervelend klusje had, zoals het maken van huiswerk, zocht ik altijd naar smoesjes om het uit te stellen. Ik was eigenlijk best goed in het verzinnen van uitvluchten. Met “het is niet nodig, ik haal het zo ook wel” kwam ik niet weg bij mijn moeder, die ook de andere goede […]

Ruilverkaveling (voorgeschiedenis)

De ruilverkaveling ging echter in het begin niet zo vlot van start. Al in 1949 werden de meningen gepeild zoals in volgende krantenberichten te lezen valt. Toen waren de grondeigenaren er echter nog niet klaar voor. In 1949 werden via de Dalfser Courant vergaderingen aangekondigd waarvoor de bewoners werden opgeroepen. Vergadering inzake ruilverkaveling. Zij die […]

Ladies First

De voorbereidingen voor de tweede Ladies First zijn weer in volle gang. Deze avond staat gepland op dinsdag 15 oktober in de Wiekelaar. Dus dames, noteer alvast in de agenda: 15 oktober 2019, Ladies First van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Feestelijke dienst

Op zondag 26 mei is er een speciale dienst in de kerk van Oudleusen: koor De Lofstem komt zingen. De dienst begint om 9.30 uur en iedereen is van harte welkom. Ds. Hans Schipper gaat voor en na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar in De Wiekelaar.

De Riete.

(gedicht gekregen van de Hist. ver. Nieuwleusen) Vroeger liep de Riete door het Dalfserveld. Deze laagte zorgde voor afwatering, werd ons steeds verteld. Vanaf Witharen ging zij op Oudleusen aan. ’s Winters schaatsen, zomers zwemmen, wat hebben wij dat vaak gedaan. Het wolgras en de zonnedauw, kwamen hier veel voor. En ’s avonds in de […]

Bijpraten met het CDA Dalfsen

Speelt er iets in de buurt waar je de Dalfser politiek over wilt bijpraten? Of wil je van gedachten wisselen over een nieuwe ontwikkeling of activiteit? Iedere donderdagavond komen wij vanaf 20:00 samen in het gemeentehuis in Dalfsen: je bent van harte welkom! Wel even aanmelden via CDA@dalfsen.nl of 06-12951120. Komt het beter uit dat […]

Duofiets Oudleusen, ook beschikbaar in het weekend

Dankzij de firma Stolte was het mogelijk om de duofiets vanaf eind maart beschikbaar te stellen voor iedereen. Dit was een fijne oplossing, waarvoor onze dank. Nu hebben wij Zalencentrum Mansier bereid gevonden om de duofiets te stallen. De duofiets staat nu aan de Parallelstraat 2, bij de ingang van zaal 2. Hierdoor is de […]

Leus: E-team Cazemier.

Al naar foute lampen gezocht? En energiezuinige Leds gekocht?

Proeven in de bibliotheek.

(Streek) Romans, spannende boeken, tijdschriften, kinder- en jeugdboeken, van alles vind je in de bibliotheek. Deze maand worden kookboeken en kookbladen extra onder de aandacht gebracht en organiseert de bibliotheek Oudleusen als thema-avond van de maand mei een culinaire proeverij. Op 15 mei kun je proeven van heerlijke gerechtjes van o.a. Sallandse asperges en aardbeien […]

Stilte

Wikipedia over stilte: ‘ Stilte is de ervaring van geen enkel geluid of de ervaring van zo weinig geluid dat het als volledig natuurlijk en rustgevend wordt beschouwd. Stilte kan echter ook als beklemmend of bedreigend worden ervaren.’ ‘ Met stilte kan respect tot uiting worden gebracht. Het kan ook dienen als een moment van […]

Dodenherdenking 2019.

Deze frisse zaterdagmiddag hebben een aantal Oud Leusenaren zich verzameld bij het gedenkteken aan het Roggeland voor de Dodenherdenking. Na de opening van de bijeenkomst, met een warm welkom voor de familie Jolliffe , werd de vlag gehesen en halfstok gehangen. Vier leerlingen van de Cazemierschool lazen een gedichtje voor, om de gedachten te bepalen […]

Adres gegevens!

Als bestuur van Plaatselijk Belang lopen ook wij tegen de privacy regeling aan. Alle leden hebben bij ons jaarboekje een formulier gekregen met het verzoek de bij ons bekende gegevens aan te vullen. Niet alle leden hebben hierop gereageerd. Daar kunt u natuurlijk uw redenen voor hebben of het is aan uw aandacht ontsnapt of […]

Tentoonstelling Wiekelaar.

De tentoonstelling van Handenarbeid uit de schooltijd is afgelopen. Begin september gaat er weer een nieuwe tentoonstelling van start in de bovenzaal van de Wiekelaar. Siny Mulder gaat de werkgroep Historie van Duurzaam Oudleusen helpen met de voorbereiding van deze nieuwe tentoonstelling die rond monumentendag (Proef Dalfsen) van start zal gaan. Het onderwerp zal dan […]

Leus E-team Cazemier

“Laat de warmte naar binnen stralen!”

E-team Cazemier start nieuwe actie.

Radiatorfolie. Terwijl de ledlampenactie nog in volle gang is begint het E-Team met een nieuwe campagne om nog meer energie te besparen: radiatorfolie. Met het aanbrengen van radiatorfolie achter een radiator sla je als het ware twee vliegen in één klap. Het levert naast een energiebesparing ook een financiële besparing op . Zoals de naam […]

Voeden of vullen

Als we een beetje grip op onze voeding proberen te krijgen, kijken we vaak naar de hoeveelheid calorieën als indicatie of we te veel eten of te weinig. Een calorie zegt iets over de hoeveelheid energie die een product ons geeft. Het is zeker een nuttige graadmeter, maar naar mijn idee niet waar je alleen […]

Gaat u mee?

Gaat u met ons mee naar de Sallandse Heuvelrug? Op dinsdag 4 juni 2019 heeft Plaatselijk Belang Oudleusen en de Gebo een korte dagreis naar de Sallandse Heuvelrug gepland. Voor deze reis mag iedereen zich aanmelden. Wij vertrekken vanaf de Wiekelaar om 9.30 uur. De Sallandse Heuvelrug is zeer geliefd bij natuurliefhebbers en dat is […]

Walkie Talkies Vechtdal startten goed.

Een mooie start zondagmorgen voor de nieuwe wandelclub WalkieTalkies Vechtdal. 16 mensen van Hasselt tot Deventer en van Zwolle tot Balkbrug liepen een kleine tien kilometer door het gebied ten zuiden van de stuw Oudleusen-Vilsteren. De weergoden dreigden even, maar trokken zich toch terug waardoor het perfect wandelweer was. Organisator Rita Ruitenberg is tevreden. ‘Een […]

Opbrengst collecte hartstichting.

Tijdens de Hartweek van de Hartstichting is door 18 collectanten in Oudleusen en buitengebied € 888,09 ingezameld. Gulle gevers en collectanten, hartelijk dank!