Duurzaam Oudleusen was bijeen

Oudleusen – In de Wiekelaar waren de werkgroepen van Duurzaam Oudleusen bijeen om elkaar bij te praten over de stand van zaken. De Werkgroep Pluktuin heeft samen de dahlia’s in de grond gekregen, omdat mw. Schiphorst fysiek niet meer voldoende in staat is dit alleen te doen. De werkgroep zoekt nog steeds vrijwilligers, die willen […]

Oudleusen, veilige haven

Hoe lang is het al niet geleden dat mijn gezin en ik uit hartje centrum Den Haag neerdaalden in de kom van het dorp Oudleusen? Gewend aan de stadsjungle kwamen we wat ontheemd aan op een plek die nog allerlei geheimen voor ons had. Zeden, gewoonten,  het dialect,  het geloof, een tuin, wijze van groeten,  […]

Opwaardering pad haven Oudleusen

Zo’n 40 bezoekers namen op 15 juni deel aan de excursie ter afronding van het natuurontwikkelingsproject bij De Stokte ten oosten van Dalfsen. In dit gebied werd 30 hectare agrarisch gebruikte grond omgezet in natuur. Oude Vechtarmen en rivierduinen zijn weer zichtbaar geworden in het landschap. Met de afronding van het project aan De stokte […]

Project glasvezel buitengebied gemeente Dalfsen

Glasvezel voor supersnel internet in het buitengebied van gemeente Dalfsen. Het lijkt nog steeds een beetje merkwaardig, alleen het gaat echt gebeuren als 50% van de inwoners en bedrijven in het buitengebied binnenkort “ja-zeggen”. Dit najaar gaat de zogenaamde vraagbundeling starten en kunt u aangeven om over te stappen op internet, TV kijken en bellen […]

“Dat is toch wel handig de fysiotherapeut zo dichtbij!”

Bovenstaande hoor ik toch heel regelmatig. Ik ben dan ook nog steeds blij dat ik sinds 2014 in “de Wiekelaar” in Oudleusen met ActieFit Fysiotherapie ben gestart. Actiefit is een kleine en persoonlijke fysiotherapiepraktijk, waarin ik als jong, maar ervaren fysiotherapeute werkzaam ben. Mijn naam is Lydia Nijboer en ik woon in Nieuwleusen. Kwaliteit, betrokkenheid […]

PPT bedreigt Oudleusen!!!!

Toen ik onlangs terugkwam van een reisje naar Frankrijk werd ik bij Maastricht welkom geheten door een bord met de tekst “De Limburgers heten u welkom”. In een ver verleden heb ik nog gediend bij het onderdeel ‘De Limburgse jagers’, dus dat deed me goed. Een eindje verder werd ik welkom geheten door het Ministerie […]

Lindeboom Beachvolleybal toernooi op 30 juli 2016

Ook dit jaar organiseert Ouvol het Lindeboom beachvolleybal toernooi. Teams kunnen zich aanmelden tot 25 juni a.s. via LindeboomBeachVolleybal@outlook.com We spelen met teams die uit drie personen bestaan. Meedoen kost voor senioren € 10,00 per team en jeugdteams doen gratis mee. De deelnemende teams zijn wel verplicht een scheidsrechter en een teller te leveren. Ook […]

Afscheid

Zondag 26 juni nemen we als Kindernevendienst Oudleusen afscheid van Rik van Leussen, Nathalie Laarman, Esra Nijzing, Daan Roeberts, Samantha Kleinlugtenbeld, Robert Jan Rozendaal.  We hebben gedurende de basisschool een mooie tijd samen gehad, we kijken terug en kijken ook vooruit. Jullie slaan een nieuwe weg in, een andere school, en ontmoeten weer andere leeftijdsgenoten. […]

Bestuur Jeugdsoos op zoek naar versterking

Het bestuur van de Jeugdsoos Oudleusen is op zoek naar nieuwe mensen. We zoeken ouders en inwoners vanaf 18 jaar die mee willen werken aan de Jeugdsoos Oudleusen. Het gaat hierbij om ondersteunende activiteiten. Een keer in de maand organiseert de jeugdsoos een activiteit onder leiding van een medewerker van SMON. Lijkt het u wat […]

Openingstijden Bibliotheek

Met ingang van vrijdag 1 juli 2016 is de bibliotheek in Oudleusen niet meer geopend op vrijdag. Door teruglopend ledenaantal en minder financiële middelen zijn we hiertoe genoodzaakt. De andere dagen van de week blijven de openingstijden zoals voorheen. U kunt op vrijdag (en ook op andere dagen natuurlijk) wel terecht in onze andere vestigingen […]

Aanbesteding aanleg spoorviaduct in nieuw tracé N340 van start

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N340, N48 en N377 heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Één van de onderdelen daarin is de aanleg van een viaduct in het nieuwe tracé van de N340. Op verzoek van de provincie is ProRail gestart met de aanbesteding van de […]

Goede nachtrust aan de Vecht

Veel mensen weten het niet, sommigen hadden hun vermoedens en nog minder mensen hebben het gezien. Maar om de Nederlandse schaal dit jaar te pakken, hebben de mannen van PSV een hele goede voorbereiding getroffen. Overnachten in een oase van rust, helemaal tot jezelf komen aan een rivier die sinds kort weer mag meanderen als […]

Op reis met Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Oudleusen gaat op donderdag 16 juni 2016 een dagreis naar Marken en Volendam  maken. Hier gaat u kennis maken met “Het Klassieke Holland”. Wij hopen dat u met ons mee gaat!!   Wij vertrekken vanaf de Roadrunner om 8.00 uur. Is het voor u moeilijk om bij de Roadrunner te komen, dan halen […]

Terugblik Paasvuur Oudleusen

Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers en uw aller inbreng van snoeihout, was het een kolossale paasbult dit jaar. Om niemand tekort te doen wil ik toch loonbedrijf Lindeboom bedanken voor de vele keren dat hij  de bult met een kraan heeft gefatsoeneerd; in één woord voortreffelijk. Maandag 28 maart is de bult aangestoken […]

Oorlogsmonument, het verhaal

Ook dit jaar was er weer een herdenking bij het monument voor de daar omgekomen Engelse vliegers aan het Roggeland. Met dit jaar de ingebruikname van de vlaggenmast met vlag. Ook het echtpaar Jolliffe, de zoon van één van de vliegers was hier weer bij aanwezig. Om 16.00 uur was er een kleine toespraak van […]

VRIJWILLIGERS GEZOCHT PLUKTUIN OUDLEUSEN

Vanuit de samenwerkingsgroep Duurzaam Oudleusen zoeken we zo snel mogelijk enthousiaste vrijwilligers voor de nieuw op te zetten Pluktuin Oudleusen. De werkzaamheden beginnen in mei en bestaan uit poten en zaaien. De overige werkzaamheden, van juli tot en met oktober,  bestaan uit het onkruidvrij houden van de grond en het mede beheren van de tuin […]

Samen naar Roemenië

Ieder jaar organiseert de Roemeniëwerkgroep van de Protestantse gemeente te Dalfsen een voorjaarsreis naar Roemenië. Deze Roemeniëwerkgroep wordt nogal eens verward met de stichting Vrienden Oosteuropa of met de stichting Dalfsen helpt Oost-Europa (wij zijn wel vrienden van Oost-Europa en proberen ook wel te helpen, maar het zit niet in onze naam). Overigens werken we […]

Bestemmingsplan Woonwijk Muldersweg en evenemententerrein naar gemeenteraad

Nadat het ontwerp van het bestemmingsplan voor de woonwijk Muldersweg ter inzage heeft gelegen, neemt de gemeenteraad in de vergadering van 30 mei een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld volgt een wettelijke beroepstermijn van zes weken. Naar verwachting wordt het woningbouwgebied in het najaar van 2016 bouwrijp gemaakt […]

Dankwoord van de Peuterspeelzaal

Namens de kinderen van de Peuterspeelzaal en de oudercommissie, willen we iedereen heel hartelijk danken voor de koop van onze worsten. De opbrengst wordt als volgt besteed: er wordt met Sinterklaas een klein cadeautje voor de kinderen gekocht en er is in het voorjaar een theatervoorstelling. Daarnaast hebben de kinderen een zomerfeestje vlak voordat de […]

Eten van de Es

Soms dwalen je gedachten wat af naar vroeger. Dat gaat vanzelf, je hoeft daar niets voor te doen. Geen treinkaartje of vliegticket en het kost niks. Een reis door de tijd, helemaal gratis voor niets.   Voor net zo weinig als Annie Jekel uit het verre Utrecht bij mijn ouders aardappelen en spek meekreeg. In […]

11e editie van het stratenvolleybal toernooi

Van 30 mei tot en met 3 juni is weer het stratentoernooi in de Wiekelaar. Je kunt je nog aanmelden!!! Geef je op met een team van familie, vrienden of misschien wel je straat. De uiterste inschrijfdatum is 2 mei.   Er wordt gespeeld in twee poules; in de A-poule mag je met maximaal drie […]

Verslag jaarlijkse Plaatselijk Belang vergadering 5 april

De belangrijkste punten uit de jaarlijkse vergadering van Plaatselijk Belang zijn: Op 4 mei is er weer de dodenherdenking bij het monument. Plaatselijk Belang hoopt dat tegen die tijd een eigen vlaggenmast geplaatst is uit de Rabo Clubkas. Op 16 juni gaat Plaatselijk Belang op reis naar Volendam, bij een minimale deelname van 30 personen. […]

Plaatselijk Belang Oudleusen ontvangt € 509,14 van de Rabobank Clubkas Campagne.

Iedereen die op ons gestemd heeft, ontzettend bedankt!! Het realiseren van een vlaggenmast met vlag bij het oorlogsmonumenten aan het Roggeland kan hiermee doorgaan. Bijna jaarlijks komt de heer Jolliffe, een zoon van één van de omgekomen vliegers, samen met zijn vrouw naar Oudleusen om bij de herdenking aanwezig te zijn. Dit is uiteraard al […]

Geen oud ijzeractie B.E.S.T.

B.E.S.T. slaat dit jaar de oud ijzeractie een keertje over. Normaliter wordt deze actie elk jaar rond eind april/ begin mei gehouden maar door verschillende redenen is dit jaar besloten de actie een jaartje over te slaan. Wie wel gerekend heeft op de oud ijzer inname en het oude ijzer graag kwijt wil, kan contact […]

Den vergankelijken meening

Vandaag zag ik een filmpje uit 1999 waarin mensen geïnterviewd werden of ze ook een mobiele telefoon hadden. Die waren destijds al een aantal jaren wel beschikbaar, maar nog in opkomst. Heel grappig om te zien hoe al die mensen vastbesloten zeggen dat zij geen mobieltje nodig hebben of willen. Allemaal trekken ze een gezicht […]

Duurzaamheidscafé 15 maart 2016– een kort verslag

Het Duurzaamheidscafé Oudleusen is dinsdag 15 maart succesvol verlopen. Plaatselijk Belang en gemeente nodigden de inwoners uit om het woord ‘duurzaam’ in Oudleusen concreet en specifiek te maken. Waarom is het belangrijk, wat moet ervoor gebeuren, wat kun je zelf doen en wat moeten anderen doen? Er zijn vier werkgroepen ontstaan, die in maart en […]

Tot ziens en welkom

Dat was een bijzondere gewaarwording, begin maart. Voor het eerst las ik een Vechtanjer die ik niet zelf had samengesteld. Eindelijk weet ik nu ook hoe leuk het is om die tweewekelijkse update van het Oudleuser reilen en zeilen als lezer te ondergaan.   Sinds de oprichting in 1999 heb ik ons dorpsblad met veel […]