Verslag jaarlijkse Plaatselijk Belang vergadering 5 april

De belangrijkste punten uit de jaarlijkse vergadering van Plaatselijk Belang zijn: Op 4 mei is er weer de dodenherdenking bij het monument. Plaatselijk Belang hoopt dat tegen die tijd een eigen vlaggenmast geplaatst is uit de Rabo Clubkas. Op 16 juni gaat Plaatselijk Belang op reis naar Volendam, bij een minimale deelname van 30 personen. […]

Plaatselijk Belang Oudleusen ontvangt € 509,14 van de Rabobank Clubkas Campagne.

Iedereen die op ons gestemd heeft, ontzettend bedankt!! Het realiseren van een vlaggenmast met vlag bij het oorlogsmonumenten aan het Roggeland kan hiermee doorgaan. Bijna jaarlijks komt de heer Jolliffe, een zoon van één van de omgekomen vliegers, samen met zijn vrouw naar Oudleusen om bij de herdenking aanwezig te zijn. Dit is uiteraard al […]

Geen oud ijzeractie B.E.S.T.

B.E.S.T. slaat dit jaar de oud ijzeractie een keertje over. Normaliter wordt deze actie elk jaar rond eind april/ begin mei gehouden maar door verschillende redenen is dit jaar besloten de actie een jaartje over te slaan. Wie wel gerekend heeft op de oud ijzer inname en het oude ijzer graag kwijt wil, kan contact […]

Den vergankelijken meening

Vandaag zag ik een filmpje uit 1999 waarin mensen geïnterviewd werden of ze ook een mobiele telefoon hadden. Die waren destijds al een aantal jaren wel beschikbaar, maar nog in opkomst. Heel grappig om te zien hoe al die mensen vastbesloten zeggen dat zij geen mobieltje nodig hebben of willen. Allemaal trekken ze een gezicht […]

Duurzaamheidscafé 15 maart 2016– een kort verslag

Het Duurzaamheidscafé Oudleusen is dinsdag 15 maart succesvol verlopen. Plaatselijk Belang en gemeente nodigden de inwoners uit om het woord ‘duurzaam’ in Oudleusen concreet en specifiek te maken. Waarom is het belangrijk, wat moet ervoor gebeuren, wat kun je zelf doen en wat moeten anderen doen? Er zijn vier werkgroepen ontstaan, die in maart en […]

Tot ziens en welkom

Dat was een bijzondere gewaarwording, begin maart. Voor het eerst las ik een Vechtanjer die ik niet zelf had samengesteld. Eindelijk weet ik nu ook hoe leuk het is om die tweewekelijkse update van het Oudleuser reilen en zeilen als lezer te ondergaan.   Sinds de oprichting in 1999 heb ik ons dorpsblad met veel […]

Busreis Plaatselijk Belang; Het Klassieke Holland (april 2016)

Op donderdag 16 juni staat de jaarlijkse busreis van Plaatselijk Belang Oudleusen gepland. Plaatselijk Belang heeft met Gebotours een leuke dagtocht georganiseerd naar Marken en Volendam. Deze dagtocht is voor iedereen toegankelijk, ook niet leden kunnen zich opgeven voor dit dagje uit.   Vanuit Oudleusen vertrekken we naar Marken waar we worden ontvangen door een […]

Goed ‘veur mekaare’

Beste inwoners van Oudleusen Dit weekend las ik een artikel van een professor over krimp in de plattelandskernen in Nederland. Er werd gesteld dat burgers in plattelandsgebieden elkaar, in deze huidige tijd, meer nodig hebben dan ooit. Maar tegelijkertijd werd er sterk getwijfeld aan de kracht van kleine dorpskernen om vorm te geven aan de […]

Tabletcafé

Woensdag 30 maart is er opnieuw een tabletcafé in de bibliotheek van Oudleusen. Van 19.00 tot 20.30 zijn eigenaren en gebruikers van iPads en andere tablets weer welkom.

Speciale dienst in kerk

Op zondag 3 april is er een bijzondere dienst om 10.00 uur in de kerk van Oudleusen. Een enthousiast gospelkoor komt optreden, het Vocaal Ensemble Novem uit Kampen. Ze zingen licht klassiek, gospelnummers en praiseliederen. Ds. Teunis Dankers gaat voor. Na afloop is er koffie, thee en limonade in De Wiekelaar. Iedereen is van harte […]

Sing-in 1e Paasdag Oudleusen

Zondagavond 27 maart, 1e Paasdag, is er in de kerk in Oudleusen een Paas Sing-in. Het thema is uiteraard: ‘De Heer is waarlijk opgestaan.’ Margo van den Brink zal de Sing-in presenteren. De samenzang wordt begeleid door: Wim de Wolf (piano), Jan Kramer (gitaar), Aad Op ‘t Hof  (basgitaar), Hans de Jong (viool) en Feike […]

Scholenproject van Ouvol

Op vrijdag 1 april organiseert Ouvol weer de jaarlijkse afsluiting van het scholenproject. De gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn de laatste weken verzorgd door een volleybaltrainer die de jeugd bekend maakt met de basistechnieken van volleybal. Zo zetten we sport in het algemeen, en volleybal en Ouvol in het bijzonder, in de spotlight. […]

Rabobank Clubkas Campagne

Op 10 maart is de stemkaart voor de Rabobank Clubkas Campagne in uw brievenbus gevallen. Met deze actie komen (kleine) verenigingen in aanmerking voor een geldbedrag waarmee ze de clubkas kunnen aanvullen. Het aantal stemmen dat de verenigingen krijgt, is hiervoor doorslaggevend. In Oudleusen zijn twee verenigingen die op uw stem rekenen, namelijk Plaatselijk Belang […]

Paasvuur Oudleusen

Op Tweede Paasdag wordt om 20.00 uur het Paasvuur ontstoken. Snoeihout kan men nog brengen op zaterdag 26 maart, tussen 9.30 en 15.30 uur. Het snoeihout brengen is gratis, wel staat er een collectebus voor een vrijblijvende bijdrage voor een goed doel. Dit jaar zijn de bijdragen bestemd voor de festiviteiten rond het 70-jarig bestaan […]

Dorpsontbijt en Aubade Koningsdag (27 april 2016)

Ook dit jaar wordt de traditionele aubade ter gelegenheid van Koningsdag gehouden. Voorafgaand aan de aubade vindt het dorpsontbijt dat om 9.00 uur zal beginnen bij de Wiekelaar. Iedereen wordt uitgenodigd om aan te schuiven en gezellig mee te eten.   We verwachten ook nu weer veel deelnemers. Om een goed beeld te krijgen hoeveel […]

Een introductie woordje van diëtiste Angela Schokker

Bij het woord diëtist denken mensen vaak aan de begeleiding bij overgewicht. Maar wist u dat ondervoeding ook een groot en onderschat probleem is? Zeker nu de tendens is dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Het overlijden van een partner, eenzaamheid, depressie, immobiliteit en COPD kunnen allen leiden tot gewichtsverlies (3 kilo ongewild […]

Tweejaarlijkse schouw

Binnenkort wordt door Plaatselijk Belang Oudleusen en de gemeente weer de gezamenlijke tweejaarlijkse schouw gedaan. Hierbij wordt gekeken naar zaken die aandacht of onderhoud nodig hebben. U kunt hierbij denken aan het beoordelen van bermen, straat- of stoeptegels, bosjes, speeltuintjes op gebreken of achterstallig onderhoud. Als u zelf tips heeft met betrekking tot dergelijke zaken, […]

Stem op Plaatselijk Belang Oudleusen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne

Op 10 maart valt de stemkaart van Rabobank Vaart en Vechtstreek in uw brievenbus, van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Met deze stemkaart kunt u stemmen op Plaatselijk Belang Oudleusen. Bij genoeg stemmen, en het winnen van de Clubkas, kan Plaatselijk Belang een vlaggenmast met vlag bij het oorlogsmonument in Oudleusen realiseren. Plaatselijk Belang Oudleusen heeft […]

Paasstukjes maken in de bibliotheek Oudleusen

Woensdagavond 16 maart van 19.00 tot 20.30 uur, kun je in de bibliotheek mooie paasstukjes maken voor de komende feestdagen. De kosten van de workshop zijn € 12,50 per persoon, inclusief alle materialen en het mooie resultaat neem je mee naar huis. Begeleiding door Nel de Vries. Er is nog beperkte ruimte dus reserveer snel […]

Nieuwe redactieleden Vechtanjer; even voorstellen!

Vanaf deze editie zit er een nieuw redactieteam achter de schermen van de Vechtanjer, hieronder stellen we het team graag even kort voor. Tineke Langbroek woont al achttien jaar met haar man Job op ‘de Wildbaan’ in Oudleusen. Zoals sommigen misschien wel weten, schildert Tineke graag en maakt ze glasobjecten d.m.v. glasfusen. Daarnaast geeft ze […]

Inloopbijeenkomsten over plannen N340/N48 en N377

In de Statenvergadering van 17 februari 2016 heeft een meerderheid van Provinciale Staten gekozen voor een uitgebreid pakket maatregelen om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond de N340 te verbeteren. Tijdens een inloopbijeenkomst op 23 maart 2016 tussen 16.00 uur en 20.00 uur, presenteert de provincie de plannen. Nu Provinciale Staten een definitief besluit […]

Avond oude foto’s kijken in de Wiekelaar

Op maandag 4 april is weer de jaarlijkse foto-avond van de Historische werkgroep Oudleusen ’s avonds om 20.00 uur in de Wiekelaar. Aan de hand van een mooie serie oude foto’s wordt weer een rondreis door ons dorp gemaakt. De groei en bloei van Oudleusen is goed af te zien aan deze plaatjes want veel […]

Paasvuur

Het snoeitijdperk is weer aangebroken. Zaterdags scheuren de auto’s met aanhangers vol takken door de straten, richting de paasbult. Alle bomen en struiken opgepast: de dorpsgenoten zijn collectief bevangen door het snoeivirus. Ook manlief zal binnenkort weer vervaarlijk rondzwaaien met zijn gemotoriseerde snoeischaar. Als een apparaat een snoer heeft en flink lawaai maakt, pakken mannen […]

Oudleusen haalt € 1.258,09 binnen bij de Rabobank Clubkas Campagne.

Op 12 april was voor Dalfsen de ontknoping van de Rabobank Clubkas Campagne. In de Trefkoele was een leuke en gezellige avond georganiseerd voor de uitreiking van de cheque. Drie verenigingen uit Oudleusen hebben met de campagne mee gedaan. Plaatselijk Belang Oudleusen heeft € 509,14 gekregen voor de Vlaggenmast met vlag voor bij het oorlogsmonument […]

Opgravingen (1)

De Historische Werkgroep Oudleusen probeert alle archeologische opgravingen die ooit in Oudleusen zijn gedaan in kaart te brengen en hier te vermelden. Opgravingen in Om de Landskroon. Uit een artikel van R. van Beek – Verslagen en mededelingen Overijsselsche recht en geschiedenis 87e stuk 1972. Het winnen van zand voor wegenaanleg etc. leidt onherroepelijk tot […]

Opgravingen (2)

Gezamenlijk zullen de eerste bewoners het bos op de hoge gronden te lijf zijn gegaan om er hun akkers te kunnen aanleggen. Door bemesting van de akkers met heideplaggen gemengd met schapenmest ontstonden na 900 de essen. De oudste oorkonde waarin de buurtschappen Leusen en Welsum worden genoemd is van het jaar 1315. Het is […]

Winterpret

Nadat het in december reeds voorjaar leek, beleefden we dan vorige week toch nog een stukje winterpret. Nou ja pret, voor velen betekent het gelijk winterleed. Bij enkel een koudje aan de lucht geeft de KNMI in allerijl code oranje uit, bij vorst in allerijzel code rood. Vrijwel alle scholen hielden gelijk de deuren dicht […]