Actie.

Het kan niemand ontgaan zijn, de trekker acties richting Zwolle en tweemaal richting Den Haag. De complete Cazemierschool zwaaide vanaf de Parallelstraat de stoet trekkers richting het provinciehuis. Vanaf viaducten en langs wegen deden talloze burgers dit evenzo richting het Malieveld. Onderzoek wees uit dat de bevolking massaal achter de boeren staat, dit in tegenstelling tot de verzuurde teneur in de Tweede Kamer. Voor 16 oktober was ik door de organisatie gevraagd om het podium te beklimmen en de menigte van 20.000 demonstranten toe te spreken. Dat zijn mooie klussen welke veel tijd kosten, maar voldoening en resultaat opleveren. Het was overweldigend om over de mensenmassa heen te kijken, dat lukte amper, de achtersten stonden op honderden meters afstand.

Stikstof, het element waar het allemaal om draait, vormt een lastige materie. Moeilijk te doorgronden en zeker is dat men in het Haagse er al helemaal weinig van snapt. Desondanks worden de boeren als oorzaak van ‘het probleem’ aangewezen en krijgen zij een nieuwe stortvloed aan regelgeving en moet de veestapel fors gereduceerd worden. In het kort komt het er op neer dat de Staat eerder 162 Natura 2000 gebieden aan heeft gewezen, daarna zijn deze gebieden deels ontbost en zijn er nieuwe beschermde Habitats (plantensoorten) gevormd. Een klein deel hiervan lijdt onder een teveel aan stikstof. Er is nu al overschrijding en na een uitspraak van de raad van State mag er geen gram meer bij komen aan stikstofuitstoot. Bouwprojecten welke stil liggen stoten vaak niet meer stikstof uit dan als vergelijk één hondendrol per hectare, maar de emmer is vol en er mag niets meer bij.

Veehouderij stoot met name ammoniak (NH3) uit, welke hoofdzakelijk op de eigen boerenakker weer neerslaat. Industrie en verkeer stoten stikstofoxiden (NOx) uit, welke tot ver over de landsgrenzen neerslaan en andersom. Uitruilen van beide is dus zinloos en brengt de natuur helemaal niets. Toch moet de ene sector onbegrensd kunnen groeien en moet de andere daar voor offeren. Maar dat gaat niet gebeuren! In de Vinkenbuurt mocht ik premier Mark Rutte als eerste toespreken en de boodschap werd hem voldoende duidelijk. Met gezond boerenverstand moeten we een heel eind komen.

Johnny Hogenkamp