Achtergrond van de namen van de vier tunnels in de N340 in en bij Oudleusen.

Tunnel 1 WELSUM
Het gebied langs De Vecht heeft een rijke geschiedenis. Uit de vele archeologische vondsten is gebleken dat hier op de hoge gronden langs de Vecht al eeuwenlang mensen wonen. In de Trechterbekertijd ( zo’n 5000 jaar geleden) ontstonden er agrarische nederzettingen, meestal zo’n 2 á 3 km. van elkaar. De namen van drie van deze nederzettingen in dit deel van het traject van de N340 zijn: Welsum, Leusen en ’t Holt.
In de middeleeuwen ontstonden de markes, een bestuursvorm waarin grenzen werden vastgesteld tussen het grondgebied van de markes. ln wetten en regels werd het beheer van de woeste gronden ten noorden van de Hessenweg geregeld en vastgelegd in het markeboek. Welsum viel onder de marke Roosengaerde waar ook Gerner en Dalfsen bij hoorden. Welsum had ook een stuk van deze woeste gronden in gebruik, het Welsummerveld. Daar werd het vee geweid, turf gestoken en plaggen voor de potstal. De oudste schriftelijke markegegevens over Welsum dateren van 1328. Vanaf de 19e eeuw werd het noordelijk deel ontgonnen en ontstond het huidige landbouwgebied. De boeren uit Welsum moesten altijd de Hessenweg oversteken om met hun vee in het Welsummerveld te komen. Toen was er nog geen tunnel maar die is er nu wel, zodat iedereen via deze eeuwenouden route nu veilig per fiets aan de overkant kan komen.

Tunnel 2 De Landskroon.
Naam van de oude herberg De Landskroon die eeuwenlang ongeveer op de plek van deze tunnel lag.
Langs de oude handelsroute de Hessenweg lagen op regelmatige afstand van elkaar herbergen. In Ankum was dat Het Roode Hert. In Varsen lag Het Zwarte Paard en in Oudleusen De Landskroon. Al in de 17e eeuw werd de naam van deze herberg genoemd in het markeboek van Leusen, toen nog geschreven als “De Croene’. Vele generaties lang werd deze herberg bestierd door de fam. Baarslag die de bijnaam “Van de Kroene” hadden. De postkoets stopte er en de post voor Nieuwleusen werd er afgeleverd. Ook werden er markevergaderingen gehouden en de verteringen werden opgetekend in het markeboek. Het ging meestal om kannen bier. Zo’n verdwenen herberg prikkelt de fantasie en in 1997 ging toneelvereniging Oleu daar mee aan de gang bij het 50jarig bestaan van Plaatselijk Belang. Een revue kwam er die zich afspeelde in 1850 in de oude herberg. Er deden tientallen Oudleunaren aan mee en het werd een groot succes met wel 4 voorstellingen. Want hoe zag zo’n herberg er uit? Wim van Lenthe die zo’n groot aandeel had in deze revue dacht dat het net zo’n pand moet zijn geweest als Het Zwarte Paard in Varsen. Dit pand bestaat nog en daar woont nu de fam. Jutten. De oude Landskroon werd in 1870 afgebroken en vervangen door een boerderij. Deze boerderij werd in 1967 afgebroken bij verlegging van de Hessenweg en weer nieuw gebouwd iets verder naar het zuiden. Dit pand stond echter ook in weg bij de recente aanpassingen van de N340. Weer is er een nieuw huis gebouwd verder zuidwaarts en dit huis heeft ook weer de naam “De Landskroon’ gekregen bij het boerderijnamenproject van het DNA van Oudleusen. De Landskroon had een sterke binding met de Hessenweg maar moest ook regelmatig wijken voor aanpassingen aan deze weg. De Landskroon had een wapen met drie flessen erin.

Tunnel 3 De Wolfkamp.
In mei 1923 kwam bakker Johan Wolfkamp met zijn vrouw naar Oudleusen en nam de bakkerij van ‘Bakkers Hendrik’ aan de Hessenweg over. In 1927 kwam er een café bij de bakkerij. Bakker Wolfkamp was niet alleen bakker maar hij heeft zich ook tientallen jaren enthousiast ingezet voor de leefbaarheid van Oudleusen. In 1935 richtte hij de bijenvereniging op en in 1947 werd mede door hem Plaatselijk Belang Oudleusen opgericht waar hij voorzitter van werd. In die naoorlogse jaren was er werk aan de winkel in Oudleusen. Er was nog geen elektriciteit, waterleiding en riolering. Er was veel vraag naar woningbouw en zorgen over de veiligheid op de Hessenweg. Johan Wolfkamp heeft zich met hart en ziel ingezet om dat allemaal te helpen realiseren. Zijn bakkerij stond ongeveer op de plek waar nu deze tunnel is gekomen. Bij de verlegging van de bocht in de Hessenweg in 1967 werd zijn café afgebroken en er kwam een nieuw wegrestaurant met de naam De Wolfkamp. Rond de eeuwwisseling zat er nog een tijdje een Chinees restaurant in en nu weer een wegrestaurant De Roadrunner.

Tunnel 4. De Wildbaan
Het gebied van De Wildbaan ligt in de eeuwenoude nederzetting Het Holt. In dit zanderige gebied aan weerszijden van de Hessenweg was het stuivende zand eeuwenlang een groot probleem. Doordat vanaf de 16e eeuw er in de woeste gronden ten noorden van Het Holt teveel plaggen werden gestoken werd het probleem nog groter. Het onderliggende zand kwam bloot te liggen en ging verstuiven. Dat vormde een bedreiging voor de akkers langs de Vecht. Door inplant van bomen werd langzamerhand het stuiven bedwongen. Zo ontstond hier uiteindelijk een mooi bosrijk en heuvelachtig gebied dat echter ongeschikt was voor landbouw. In de jaren na de tweede wereldoorlog werd ontdekt dat het gebied wel heel geschikt was voor recreatie. Er werden huisjes gebouwd en ook een theehuis dat later een restaurant werd. Nu staan er zo’n 13 huisjes. De naam Wildbaan is een begrip in dit gebied.