Aardgas in Oudleusen 1970 – Dalfser Courant.

Er was een enquête gehouden in Oudleusen om te peilen hoe groot de belangstelling was voor aansluiting op het aardgasnet. Het bedrag per aansluiting was voor velen te hoog. Er hadden zich wel drie grote afnemers gemeld en dat waren de kerk, de Vechtstroom en de school.
In augustus weer een bericht in de DC over aanleg van aardgas in Oudleusen. Er werd gedacht aan 60 aansluitingen en dat zou zo’n Fl.2000,00 moeten kosten per aansluiting de gemeente moest er dan wel wat bij doen.
In de raadsvergadering van juli 1970 werd weer gepraat over de aansluiting van Oudleusen op het aardgasnet. Gedacht werd om dat samen met bungalowpark Caluna aan de Stouwe te doen. De GAZO zag Oudleusen als een onrendabel gebied.
Oudleusen was ook de enige buurtschap in de gemeente die nog geen aardgas had. Er zou een te lange leiding voor nodig zijn, maar de leiding lag al wel aan de Middeldijk. Over 10 jaar zou het gedaan zijn met de kolen, werd gezegd. In Dalfsen was al 70% van de huizen op het gas aangesloten.
In december 1970 komt het aardgas weer aan de orde in een bestuursvergadering van Plaatselijk Belang. Ondanks dat Oudleusen nog steeds tot de onrendabele gebieden behoort komt toch een deel van het dorp in aanmerking voor aansluiting. Volgorde van urgentie moet nog door de GAZO nader worden vastgesteld.
Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen.