Aandacht voor sterven

Over zorg in de laatste levensfase

 

Heb je in de laatste levensfase extra zorg en aandacht nodig? Zo ja, welke zorg is er dan voor jou beschikbaar? Een beladen onderwerp waar op 16 mei in de bibliotheek van Dalfsen verder over gesproken wordt.  Na een korte film vertellen medewerkers vanuit thuiszorg, geestelijke verzorging en het hospice en de bibliotheek over hun visie op de laatste levensfase en wat voor zorg er mogelijk is. Dit is een activiteit van het Netwerk Palliatieve Zorg, regio IJssel-Vecht & Noordoost-Overijssel.

 

Inhoud programma

Na een korte inleiding over palliatieve zorg door Daphne de Roode, coördinator van het netwerk wordt een documentaire van Bureau Morbidee vertoond. Marieke Postema en Joyce Nap van het Hospice Dalfsen vertellen over het verblijf in een hospice. Daarna vertelt Jolanda Hilbrands van Carinova hoe de thuiszorg kan bijdragen aan goede palliatieve zorg thuis, waarna Alice Cramer, geestelijk verzorger in de regio ons meeneemt in de mogelijkheden voor geestelijke verzorging thuis. Tot slot vertelt Erika de Weerd welke rol de bibliotheek kan spelen in de palliatieve fase van iemands leven.

 

Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg

Met het organiseren van activiteiten streeft de werkgroep naar verbinding met organisaties op het gebied van palliatieve zorg, sterven en rouw. Verbinding tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Inhoudelijk zoekt de werkgroep antwoord op vragen als:

Hoe maak je het levenseinde bespreekbaar en zichtbaar en hoe kunnen we een bijdrage leveren aan maatschappelijke acceptatie en integratie van ‘sterven’; de laatste levensfase? En hoe kunnen we mensen bekend maken met het begrip ‘palliatieve’ zorg en de mogelijkheden hierin?

 

Het programma vindt plaats op 16 mei om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) bij Bibliotheek Dalfsen in de Trefkoele+ te Dalfsen. De toegang is gratis, aanmelden verplicht via de website van Bibliotheek Dalfsen Aandacht voor sterven (bibliotheekdalfsen.nl)