Juf Aly en juf Gerrie met pensioen!

Na jaren van grote betrokkenheid, enthousiasme, inzet, aandacht voor kinderen en een warm hart voor Jenaplanonderwijs gaan Aly van der Hoek en Gerrie Jouwsma met welverdiend pensioen! U bent van harte uitgenodigd voor de receptie op dinsdag 9 juli 2019, van 14.45 – 16.30 uur, in de aula van de Cazemierschool.

Music Ardore

Op zondag 23 juni is er een speciale dienst om 9.30 uur in de kerk van Oudleusen. Koperensemble Music Ardore uit Nieuwleusen komt optreden en ds. P.J.M.A. van Ool uit Tynaarlo leidt de dienst. Iedereen is van harte welkom. Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar in ontmoetingscentrum De Wiekelaar.  

Opbrengst paasvuur

Het paasvuur dat Plaatselijk Belang Oudleusen elk jaar weer organiseert heeft €269,48 opgebracht. Dit bedrag is tot stand gekomen door de vrijwillige bijdragen tijdens de openings uren en giften tijdens het paasvuur. Alle gevers hartelijk dank. Dit jaar wordt de opbrengst toegevoegd aan de te bouwen stallings ruimte voor de Duo Fiets.

Nieuwe programmeur Wiekelaar.

  Per 1 maart 2019 heeft de Wiekelaar een nieuwe programmeur in dienst. Wij hebben Corrie Dunnewind bereid gevonden om deze rol voor een aantal uren per week in te vullen. Corrie is de opvolger van Marlies Overmars die halverwege 2018 door ziekte helaas is uitgevallen. Corrie zal in de rol van programmeur zich bezighouden […]

Wiekelaar zoekt een penningmeester.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Wiekelaar is op zoek naar een penningmeester. Onze huidige penningmeester, Anton van Lenthe, heeft na 8 jaren aangegeven deze functie neer te willen leggen. Wij zoeken een penningmeester die zich thuis voelt in de financiële administratie, in staat is om deze dagelijkse financiële administratie van de Wiekelaar te beheren […]

Ladies First

De voorbereidingen voor de tweede Ladies First zijn weer in volle gang. Deze avond staat gepland op dinsdag 15 oktober in de Wiekelaar. Dus dames, noteer alvast in de agenda: 15 oktober 2019, Ladies First van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Feestelijke dienst

Op zondag 26 mei is er een speciale dienst in de kerk van Oudleusen: koor De Lofstem komt zingen. De dienst begint om 9.30 uur en iedereen is van harte welkom. Ds. Hans Schipper gaat voor en na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar in De Wiekelaar.

Bijpraten met het CDA Dalfsen

Speelt er iets in de buurt waar je de Dalfser politiek over wilt bijpraten? Of wil je van gedachten wisselen over een nieuwe ontwikkeling of activiteit? Iedere donderdagavond komen wij vanaf 20:00 samen in het gemeentehuis in Dalfsen: je bent van harte welkom! Wel even aanmelden via CDA@dalfsen.nl of 06-12951120. Komt het beter uit dat […]

Duofiets Oudleusen, ook beschikbaar in het weekend

Dankzij de firma Stolte was het mogelijk om de duofiets vanaf eind maart beschikbaar te stellen voor iedereen. Dit was een fijne oplossing, waarvoor onze dank. Nu hebben wij Zalencentrum Mansier bereid gevonden om de duofiets te stallen. De duofiets staat nu aan de Parallelstraat 2, bij de ingang van zaal 2. Hierdoor is de […]

Leus: E-team Cazemier.

Al naar foute lampen gezocht? En energiezuinige Leds gekocht?